Tiến độ Chung cư Booyoung

Chung cư Booyoung đã được khởi công từ tháng 2 năm 2007, nhưng trên thực tế dự án vẫn đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch theo yêu cầu của Thanh phố. Do quá trình mở rộng thủ đô, diện tích dự án đã được điều chỉnh từ hơn 5,3ha xuống còn hơn 4,3ha. 

Các thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục giãn tiến độ thực hiện… khiến dự án chậm trễ so với mục tiêu ban đầu.
 
Chính thức năm 2013 chủ đầu tư xin được điều chỉnh cơ cấu các tòa nhà CT-02 đến CT-07 của dự án. Căn cứ đơn đề nghị, Bộ Xây dựng đã đồng ý với đề xuất điều chỉnh cơ cấu căn hộ của chủ đầu tư và đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của Thành phố, căn cứ vào các quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD. 

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng hướng dẫn chỉ tiêu kiến trúc áp dụng cho công trình nhà ở cao tầng, thực hiện các bước tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn.

Trong thời gian tới Chung cư Booyoung sẽ được đẩy nhanh tiến độ thi công và nhanh chóng tổ chức lễ mở bán.